Hình ảnh

Kiểm toán năng lượng Kiểm toán năng lượng

Quay lại

Kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Đại Tây Dương

Ngày đăng: 01/08/2018

Chấp hành quy định về kiểm toán năng lượng bắt buộc theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011), Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Đại Tây Dương, địa chỉ: KCN Thốt Nốt, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Quá trình kho sát thực tế, đo đc, thu thp số liệu, ... được Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ tiến hành từ ngày 31/7 (dự kiến thực hiện đến hết ngày 02/8/2018) với sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía Ban lãnh đo Công ty cùng với sự phi hp chặt chẽ và rất chuyên nghiệp ca các cán bộ kỹ thut Công ty./.