Hình ảnh

Thiết bị chiếu sáng Thiết bị chiếu sáng

Quay lại

Led thay thế bóng đèn Compact

Ảnh
Model
Điện áp 100 ÷ 240 VAC
Công suất 5W-70W
Hệ công suất Cos(phi): 0.95 đến 0.99
Nhiệt độ màu Trắng lạnh : 6.500oK ± 10%
ghjyhjukjukkj