Hình ảnh

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

Chức năng

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương triển khai chương trình mục tiêu  quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương đồng thời chịu sử chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ của Vụ Tiết kiệm năng lượng & Phát triển bền vững – Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Trực tiếp xây dựng các hoạt động tiết kiệm năng lượng theo chương trình, kế hoạch, đề án được giao. Xây dựng, tiếp nhận và triển khai thực hiện các đề tài dự án tiết kiệm năng lượng.

 

 1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biển các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tiết kiệm năng lượng; phổ biến kinh nghiệm; vận động tổ chức, các nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 2. Tư vấn, đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để phục vụ các mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 3. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các diễn đàn đối thoại với các nhà sản xuất, các doanh ngiệp chuyên sản xuất – kinh doanh thiêt bị năng lượng; thúc đẩy các nhà sản xuất đổi công nghệ theo hướng nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.
 4. Giới thiệu phương pháp, kỹ năng và thiết bị tiên tiến phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.
 5. Tổ chức dịch vụ tư vấn, hướng dẫn thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện dịch vụ mua bán các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
 6. Thực hiện công tác kiểm toán năng lượng; trưng bày, giới thiệu, cung cấp các giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng; mua bán, thi công và lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
 7.  Đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ.
 8. Tổ chức liên đoàn, liên kết với các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.
 9. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và quản lý đội ngũ viên chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố theo quy định của Sở Công Thương.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ giao./.