Hình ảnh

Dự án đã triển khai Dự án đã triển khai

Ảnh
Triển khai các dự án đầu tư Ngày đăng bài: 23/02/2017

Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng

Ảnh
Triển khai dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực TKNL tại Việt Nam Ngày đăng bài: 09/08/2016

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ là 5 tỉnh được lựa chọn để triển khai Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức chiều 17/6, tại Hà Nội.