Hình ảnh

Quản lý năng lượng Quản lý năng lượng

Ảnh
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG Ngày đăng bài: 04/04/2017

Tại sao chúng ta phải quản lý năng lượng?

Ảnh
QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG - CHÌA KHÓA ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Ngày đăng bài: 15/02/2017

Năng lượng vừa là ngành sản xuất vừa là ngành kết cấu hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy ngành năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của kinh tế quốc dân và đời sống dân sinh.Trong những năm qua ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tuy nhiên đang hiện hữu một thực tế: nguồn năng lượng truyền thống đang cạn kiệt dần tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế.

Ảnh
TIÊU CHUẨN ISO 50001 LÀ SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG Ngày đăng bài: 15/02/2017

Bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả một cách hiểu sâu hơn về liên kết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 và một cách nhìn kết hợp hài hòa yếu tố kỹ thuật khi xây dựng một EnMS và thực thi chúng tại các tổ chức.