Hình ảnh

Danh sách bài viết tin tức quốc tế Danh sách bài viết tin tức quốc tế

Ảnh
Ấn Độ không xa sẽ là nước có nhà máy sản xuất năng lượng từ mặt trời lớn nhất Thế giới Ngày đăng bài: 09/02/2017

Hình ảnh các tấm pin năng lượng được lắp đặt diện rộng trên vùng đất to lớn thuộc tỉnh Tamil Nadu